fbpx
Seguir
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

www.stp.cat/blog

Blog STP, Noticias sobre Informática, Tecnología, Programas, Seguridad, Servicios, Internet, Wifi, Videovigilancia, Telefonía, Adsl, Android, Iphone, Juegos, Ofertas especiales en Informática.
Tamaño de fuente: +
5 minutes reading time (1031 words)

Aprobada la ley que obligará a usar factura electrónica a las empresas

No juguis amb la teva empresa

27/09/22 - Legislació

No juguis amb la teva empresa! Treballa amb un programari que compleixi l'actual legislació antifrau, com nosaltres.

La nova llei antifrau estableix que els usuaris han d'utilitzar un programa que garanteixi integritat i traçabilitat, amb anotació i conservació dels seus moviments.

Revisa que el teu programari compleixi aquests requisits:

- Integritat.

- Conservació.

- Accessibilitat.

- Llegibilitat.

- Traçabilitat i inalterabilitat dels registres.

- Sense interpolacions, omissions o alteracions de les que no quedi la deguda anotació als sistemes.

Si el teu programari NO COMPLEIX amb aquestes exigències legals pots rebre multes de 50.000€ per cada any fiscal.

Nosaltres garantim que el nostre programari compleix des de l'octubre del 2021 tot el que actualment està reglat.

Davant l'entrada en vigor, a l'octubre, dels articles 29.2.j) i 201.bis de la Llei General Tributària (Llei 11/2021 del 9 de juliol), Informàtica3 garanteix als seus usuaris el compliment de qualsevol precepte que s'hi estableixi.

En particular, l'article 29.2.j) que estableix l'obligació, per part dels productors, comercialitzadors i usuaris, que els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos comptables, de facturació o de gestió dels que desenvolupin activitats econòmiques, garanteixin la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres, sense interpolacions, omissions o alteracions de les quals no quedi la deguda anotació en els sistemes mateixos".

 
04/10/22 - Legislació

La nova Llei Crea i Creix (aprovada el 29 de setembre de 2022) estableix l'obligatorietat de l'ús de la factura electrònica entre empreses que tinguin relacions comercials amb altres empresaris i professionals.

A continuació, et detallem els punts més interessants d'aquesta nova llei:

1. Tots els empresaris i professionals hauran d'expedir, remetre i rebre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empresaris i professionals. El destinatari i l'emissor de les factures electròniques hauran de proporcionar informació sobre els estats de la factura.

 

 

2. Les solucions tecnològiques i plataformes ofertes per empreses proveïdores de serveis de facturació electrònica als empresaris i professionals hauran de garantir la seva interconnexió i interoperabilitat gratuïtes. De la mateixa forma, les solucions i plataformes de facturació electrònica pròpies de les empreses emissores i receptores hauran de complir els mateixos criteris d'interconnexió i interoperabilitat gratuïta amb la resta de les solucions de facturació electrònica.

 

3. Durant un termini de quatre anys des de l'emissió de les factures electròniques, els destinataris podran sol·licitar còpia d'aquestes sense incórrer en costos addicionals.

 

3 bis. El receptor de la factura no podrà obligar al seu emissor a la utilització d'una solució, plataforma o proveïdor de serveis de facturació electrònica predeterminat.

 

4. Les empreses prestadores dels serveis al fet que al·ludeix l'article 2.2, hauran d'expedir i remetre factures electròniques en les seves relacions amb particulars que acceptin rebre-les o que les hagin sol·licitat expressament. Aquest deure és independent de la grandària de la seva plantilla o del seu volum anual d'operacions. No obstant això, les agències de viatge, els serveis de transport i les activitats de comerç al detall sol estan obligades a emetre factures electròniques en els termes previstos en el paràgraf anterior quan la contractació s'hagi dut a terme per mitjans electrònics.

 

5. El Govern podrà ampliar l'àmbit d'aplicació del que es disposa en l'apartat 4 a empreses o entitats que no prestin al públic en general serveis d'especial transcendència econòmica en els casos en què es consideri que hagin de tenir una interlocució telemàtica amb els seus clients o usuaris, per la naturalesa dels serveis que presten, i emetin un nombre elevat de factures.

 

6. Les factures electròniques hauran de complir, en tot cas, el que es disposa en la normativa específica sobre facturació. Així mateix, els sistemes i programes informàtics o electrònics que gestionin els processos de facturació i conservin les factures electròniques hauran de respectar els requisits als quals es refereix l'article 29.2.j) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i el seu desenvolupament reglamentari.

 

7. Les empreses prestadores de serveis al fet que al·ludeix l'apartat 4 hauran de facilitar accés als programes necessaris perquè els usuaris puguin llegir, copiar, descarregar i imprimir la factura electrònica de manera gratuïta sense haver d'acudir a altres fonts per a proveir-se de les aplicacions necessàries per a això. Hauran d'habilitar procediments senzills i gratuïts perquè els usuaris puguin revocar el consentiment donat a la recepció de factures electròniques en qualsevol moment.

 

8. El període durant el qual el client pot consultar les seves factures per mitjans electrònics establert en l'article 2.1.b) no s'altera perquè aquell hagi resolt el seu contracte amb l'empresa o revocat el seu consentiment per a rebre factures electròniques. Tampoc caduca per aquesta causa el seu dret a accedir a les factures emeses amb anterioritat.

 

9. Les empreses que, estant obligades a això, no ofereixin als usuaris la possibilitat de rebre factures electròniques o no permetin l'accés de les persones que han deixat de ser clients a les seves factures, seran sancionades amb prevenció o una multa de fins a 10.000 euros. La sanció es determinarà i graduarà conforme als criteris establerts en l'article 19.2 de la Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança. Idèntica sanció pot imposar-se a les empreses que prestin serveis al públic en general d'especial transcendència econòmica que no compleixin les altres obligacions previstes en l'article 2.1. És competent per a imposar aquesta sanció la persona titular de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial.

 

10. El procediment d'acreditació de la interconnexió i la interoperabilitat de les plataformes es determinarà reglamentàriament.

 

En un màxim de 6 mesos, el govern s'ha compromès a reglar aquesta nova llei, que entrarà en vigor de manera esglaonada, per a arribar a aconseguir el seu màxim aplicatiu entre 2023-2024.

 

Serveis Telemàtics recomana a tots els seus usuaris l'ús de Gesco3 per a gestionar les factures electròniques.

 

Som distribuidors dels programes d' INFORMÀTICA3 des de fa mes de 25 anys.

 

MES INFORMACIÓ  972 314 005

 

MES INFORMACIÓ WHATSAPP

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT Núm. 234 Dijous 29 de setembre de 2022 Sec. I. Pàg. 133640cve: BOE-A-2022-15818 / Verificable a https://www.boe.es

Disseny pagina web : MERITXELL JIMÉNEZ MORALES. Pi...
Disseny Web. Seo i Google Vending Vilarroma

¿Podem ajudar-te?

Truca'ns al  

972 314 005

Horari: de 9:30 a 13 i de 16:30 a 20 de dilluns a divendres i dissabtes de 10:30 a 13 h

Envia'ns un e-mail

Envia la teva consulta omplint un senzill formulari

 

Enviar un correu electrònic

Consultes per Whatsapp

Envia'ns un Whatsapp  

972 314 005